Så skapar vi värde

Vi letar kontinuerligt efter välskötta bolag, som är lönsamma, har bra kassaflöde, är starka i sin nisch och har tillväxtmöjligheter. Typisk storlek på bolagen är en omsättning på mellan 25 och 300 MSEK. Det kan vara bolag som står inför generationsskiften, söker stöd att ta sig till nästa steg eller där ägaren helt enkelt vill göra nåt annat. Det behöver inte innebära ett förvärv direkt, utan vi jobbar också med att hjälpa företagare att skapa värde eller förutsättningar, för ett helt övertagande.

Vi tar ansvar för att fortsätta utveckla bolagen, de anställda och bolagens kundrelationer. Tillsammans med bolagens nyckelpersoner skapar vi värde genom att köpa och förädla företag utifrån våra erfarenheter i företagande. Vi planerar för att äga bolagen och driva dem vidare för alltid.

Viking Partners erbjuder starka koncept med utgångspunkt i att utveckla bolag. Vi adderar vår samlade kompetens och mångåriga erfarenhet till bolagens operativa ledning ur ett aktivt styrelseperspektiv. Vi bygger ledarskap och starka managementteam med fokus på långsiktig affärsutveckling. Vi använder vår erfarenhet för att se vad som behövs i det enskilda bolaget och sen hjälper vi till med att nå önskat mål.

Vi ser till att bolagen både har kortsiktiga och långsiktiga mål som skapar energi för både ledning och anställda, allt för att utveckla bolagen framåt. Vi bidrar till bolagets gemensamma helhetssyn med ambition till bättre och fler affärer.

Vår operativa erfarenhet från olika företag, branscher och ledande positioner blir en kunskapsbank för att framgångsrikt accelerera företagen mot lönsamhet och tillväxt.

Tveka inte att kontakta oss.